Lidmaatschap

De contributie per cursusjaar bedraagt € 175,- .

De contributie geeft recht op deelname aan de clubavond en een cursus naar keuze.

Voor een tweede cursus geldt een extra bijdrage van € 75,- boven de jaarcontributie.

Het cursusjaar loopt van september t/m mei.

De contributie dient voor 1 september te worden voldaan op bankrekening NL14RABO 0327 0530 54 t.n.v. Tintoretto-Heiloo.

 

Een cursus bestaat uit 15 lessen van 2½ uur.
De leden nemen zelf materialen mee. (papier, penselen, verf e.d.)
Alle cursussen worden gegeven door gediplomeerde docenten.

Het inhalen van gemiste lessen is niet mogelijk.

Indien een lid in de loop van het seizoen afhaakt, geeft de vereniging geen restitutie van de contributie.

Inlichtingen en aanmelden: Co Smakman