Lezingen

Af en toe worden er lezingen georganiseerd die betrekking hebben op schilderkunst en kunst in het algemeen.

Op dit moment zijn er geen lezingen gepland.