Adriaandag

Adriaandag

Op de laatste dag van het seizoen gaan we buiten schilderen. De Adriaandag is vooral een heel gezellige dag op een fraaie locatie zoals Spaarndam, Schermerhorn, Geestmerambacht, etc.

De dag begint met gezamenlijk koffiedrinken. Daarna zoekt iedereen een plek om te schilderen. Na de ochtend wordt er samen van een heerlijke lunch genoten waarna er ‘s middags weer geschilderd wordt. In de namiddag verzamelt de groep zich weer en worden de schilderstukken bij elkaar gezet om te bekijken en van opbouwend commentaar te voorzien. De dag wordt afgesloten met een drankje.

De dag is genoemd naar Adriaan Zoon, een van de bestuurders van de vereniging die een geweldige stimulans voor de ontwikkeling van de club is geweest.

De kosten van deze dag zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen maar worden door de deelnemers gedeeld.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd eens te komen kijken op een donderdagse clubavond.
Wilt u dan van te voren even bellen met de ledenadministratie? (072-5331661)
Wij zorgen er dan voor dat u de nodige informatie over de vereniging krijgt.